Klasyfikacja Bikemaraton 2015 w dniu: 2022-08-16
UWAGA !!!! Do klasyfikacji w grupach wiekowych generalnej wliczane jest 6 najlepszych rezultatów !!!

Link do listy sektorowej:
SEKTORY
Wybierz rodzaj klasyfikacji:  

Zawodnicy zaznaczeni na czerwono nie są klasyfikowani, ze względu na brak wymaganej ilości startów

Wybierz rodzaj klasyfikacji