Liczba zawodników : 47
Liczba opłaconych zawodników: 13
Opłata