Liczba zawodników : 565
Liczba opłaconych zawodników: 412
Opłata