Liczba zawodników : 187
Liczba opłaconych zawodników: 176
Opłata