Liczba zawodników : 476
Odebrało numery: 134

Liczba opłaconych zawodników: 308
- pakiet odebrany
Opłata