Liczba zawodników : 722
Odebrało numery: 646

Liczba opłaconych zawodników: 453
- pakiet odebrany
Opłata