Liczba zawodników : 205
Liczba opłaconych zawodników: 193
Opłata