Liczba zawodników : 433
Odebrało numery: 1

Liczba opłaconych zawodników: 336
- pakiet odebrany
Opłata Start