Liczba zawodników : 150
Liczba opłaconych zawodników: 108
Opłata