Liczba zawodników : 975
Odebrało numery: 833

Liczba opłaconych zawodników: 843
- pakiet odebrany
Lp. Opłata