Liczba zawodników : 48
Odebrało numery: 41

Liczba opłaconych zawodników: 35
- pakiet odebrany
Lp. Opłata