Liczba zawodników : 611
Odebrało numery: 484

Liczba opłaconych zawodników: 453
- pakiet odebrany
Lp. Opłata