Liczba zawodników : 168
Liczba opłaconych zawodników: 142
Lp. Opłata