Liczba zawodników : 600
Liczba opłaconych zawodników: 522
Lp. Opłata