Liczba zawodników : 100
Liczba opłaconych zawodników: 76
Lp. Opłata