Liczba zawodników : 705
Odebrało numery: 603

Liczba opłaconych zawodników: 610
naglowek
- pakiet odebrany
Lp. Opłata