Liczba zawodników : 591
Odebrało numery: 426

Liczba opłaconych zawodników: 362
- pakiet odebrany
Lp. Opłata