Liczba zawodników : 1331
Liczba opłaconych zawodników: 1110
Opłata