Liczba zawodników : 639
Odebrało numery: 532

Liczba opłaconych zawodników: 524
- pakiet odebrany
Lp. Opłata