Liczba zawodników : 447
Liczba opłaconych zawodników: 400
Lp. Opłata