Liczba zawodników : 355
Liczba opłaconych zawodników: 129
Lp. Opłata