Liczba zawodników : 130
Liczba opłaconych zawodników: 82
Opłata