Liczba zawodników : 1099
Liczba opłaconych zawodników: 900
Opłata