Liczba zawodników : 101
Liczba opłaconych zawodników: 100
Opłata