Liczba zawodników : 129
Liczba opłaconych zawodników: 90
Opłata