Liczba zawodników : 151
Liczba opłaconych zawodników: 51
Opłata