Liczba zawodników : 400
Liczba opłaconych zawodników: 315
Opłata