Liczba zawodników : 183
Liczba opłaconych zawodników: 156
Opłata