Liczba zawodników : 233
Liczba opłaconych zawodników: 180
Opłata