Liczba zawodników : 516
Liczba opłaconych zawodników: 9
Opłata