Liczba zawodników : 336
Liczba opłaconych zawodników: 204
Opłata