Statystyki zapisów

Sky Tower Run 2015
Wrocław, 23 maja 2015 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-12-06 18:19:45
Ilość wszystkich zapisanych:741
W tym:
Ilość mężczyzn: 621
Ilość kobiet:120
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:726
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 609
Ilość kobiet opłaconych:117
Pokaż więcej...