Zawody obsługuje firma Datasport

6. TOP AUTO Białystok Biega
Białystok, 18 września 2016 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1604
W tym:
Mężczyzn: 1028
Kobiet:571
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:1413
W tym:
Mężczyzn: 919
Kobiet:494
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 1391 (98%)
Bieg 10 km 811 (98%)
Bieg 5 km 580 (99%)
Pokaż wszystkie miasta...