Zawody obsługuje firma Datasport

5. PKO Białystok Półmaraton
Białystok, 14 maja 2017 r.


5. PKO Bialystok Half Marathon


Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:4113
W tym:
Mężczyzn: 2724
Kobiet:1384
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:3661
W tym:
Mężczyzn: 2452
Kobiet:1209
Pokaż więcej...