Zawody obsługuje firma Datasport

5. PKO Białystok Półmaraton
Białystok, 14 maja 2017 r.


5. PKO Bialystok Half Marathon


Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:4114
W tym:
Mężczyzn: 2725
Kobiet:1384
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:3661
W tym:
Mężczyzn: 2452
Kobiet:1209
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 3320 (91%)
Półmaraton 21,0975km 2662 (90%)
City Run 5k 652 (91%)

Dodatkowy wybór:
Chcę wspierać rehabilitację 7-letniego Kuby (poniżej możliwa kwota cegiełki)
10 zł 766
20 zł 124
30 zł 52
50 zł 16
100 zł 4
Pokaż wszystkie miasta...