Zawody obsługuje firma Datasport

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA
Świdnica, 29 stycznia 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:260
W tym:
Mężczyzn: 161
Kobiet:98
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:207
W tym:
Mężczyzn: 125
Kobiet:82
Pokaż więcej...


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 205 (99%)
Pokaż wszystkie miasta...