Zawody obsługuje firma Datasport

Junior City Run
Białystok, 13 maja 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1004
W tym:
Mężczyzn: 521
Kobiet:469
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:915
W tym:
Mężczyzn: 472
Kobiet:429
Pokaż więcej...

Dodatkowy wybór:
Chcę wspierać rehabilitację 7-letniego Kuby (poniżej możliwa kwota cegiełki)
10 zł 110
20 zł 9
30 zł 2
50 zł 0
100 zł 0
Pokaż wszystkie miasta...
POL952
BLR50
GEO1
LTU1