Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

DOOKOŁA JEZIORA – VI VITARADE Maraton, półmaraton, cwierćmaraton
Tarnobrzeg, 11 czerwca 2017 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:359
W tym:
Mężczyzn: 266
Kobiet:88
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:151
W tym:
Mężczyzn: 108
Kobiet:43
Pokaż więcej...