Zawody obsługuje firma Datasport

Górski Zimowy Maraton Ślężański
Sobótka, 13 stycznia 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:743
W tym:
Mężczyzn: 593
Kobiet:150
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:578
W tym:
Mężczyzn: 469
Kobiet:109
Pokaż więcej...