Zawody obsługuje firma Datasport

30. Sudecka 100
Boguszów Gorce, 22 czerwca 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:482
W tym:
Mężczyzn: 378
Kobiet:104
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:307
W tym:
Mężczyzn: 237
Kobiet:70
Pokaż więcej...