Zawody obsługuje firma Datasport

Junior City Run
Białystok, 12 maja 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:878
W tym:
Mężczyzn: 439
Kobiet:431
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:733
W tym:
Mężczyzn: 375
Kobiet:352
Pokaż więcej...