Zawody obsługuje firma Datasport

Junior City Run
Białystok, 12 maja 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:102
W tym:
Mężczyzn: 63
Kobiet:39
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:88
W tym:
Mężczyzn: 56
Kobiet:32
Pokaż więcej...