Zawody obsługuje firma Datasport

Junior City Run
Białystok, 12 maja 2018 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:998
W tym:
Mężczyzn: 504
Kobiet:488
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:998
W tym:
Mężczyzn: 504
Kobiet:488
Pokaż więcej...