Zawody obsługuje firma Datasport

XXXIII Bieg Powsinogi
Wadowice, 16 września 2012 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:264
W tym:
Mężczyzn: 222
Kobiet:42
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:150
W tym:
Mężczyzn: 130
Kobiet:20
Pokaż więcej...