Zawody obsługuje firma Datasport

I Bieg z Gwizdkiem Po Zdrowie
Chochołowy Dwór, Jerzmanowice k. Krakowa, 06 czerwca 2021 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-05-25 18:33:56
Ilość wszystkich zapisanych:484
W tym:
Ilość mężczyzn: 326
Ilość kobiet:157
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:358
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 241
Ilość kobiet opłaconych:117
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:0


Informacje z Biura Zawodów
Odebrało numer ogółem: 181 (51%)
Bieg główny 181 (72%)
Bieg Dzieci 0 (0%)
Pokaż wszystkie miasta...
Kraje
Countries
POL358