Statystyki zapisów

Radioaktywna Czternastka
Chełmiec, 25 września 2022 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-12-04 12:24:24
Ilość wszystkich zapisanych:48
W tym:
Ilość mężczyzn: 36
Ilość kobiet:12
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:40
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 31
Ilość kobiet opłaconych:9
Pokaż więcej...