Statystyki zapisów

III Dziesiątka Fiedlerowska
Bolewice, 18 maja 2013 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2024-04-13 10:54:21
Ilość wszystkich zapisanych:129
W tym:
Ilość mężczyzn: 100
Ilość kobiet:29
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:90
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 74
Ilość kobiet opłaconych:16
Pokaż więcej...