Statystyki zapisów

XXI CROSS GOŁDAPSKI
Gołdap, 21 września 2013 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2024-04-13 12:16:51
Ilość wszystkich zapisanych:516
W tym:
Ilość mężczyzn: 277
Ilość kobiet:238
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:9
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 6
Ilość kobiet opłaconych:3
Pokaż więcej...