XXX Międzynarodowy Bieg Zaślubin

Kołobrzeg, 20 marca 2016 r.