Zawody obsługuje firma Andycom Bis i Datasport

Dziesiątka WROACTIV
Wrocław, 16 marca 2014 r.