Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

XXXVI Tarnobrzeski Bieg Siarkowca
Tarnobrzeg, 08 maja 2016 r.