Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

SETKA STULECIA - Powstańcza Piątka
Warszawa, 01 sierpnia 2017 r.


OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-07-31 40 PLN
Posiadam Paszport Stulecia lub Paszport Polskie Himalaje
Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-07-31 33 PLN