Zawody obsługuje firma Datasport

Samsung Irena Women’s Run 2017
Warszawa, 07 października 2017 r.